KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

ponedeljak, 31 maj 2010 17:23

Kurs francuskog jezika

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

FRANCUSKI JEZIK

 

Kurs Francuskog jezika obuhvata:

A1 ( početni )

A2 ( početni-srednji)

B1 ( srednji I nivo)

Svaki od njih se sastoji od 64 časa (4 meseca) predviđenog programa uz korišćenje isključivo savremenih francuskih udžbenika, radne sveske i CD-a ALTER EGO, methode de fracais( Hachette, francais langue etrangere), zatim gramatike i rečnika.

A1-početni nivo

Bazira se na ovladavanju osnovnih jezičkim veštinama i znanjima: pisanje, čitanje, razumevanje pisanog i govornog teksta, upoznavanje sa osnovama gramatike, leksikonom i fonetikom, sve u cilju sticanja osnovnih komunikativnih sposobnosti na koje se stavlja glavni akcenat.

A2 početni-srednji

Ovaj nivo sadrzi proširivanje i približavanje prethodno stečenog znanja, obogaćivanje vokabulara, gramatike i njihovu upotrebu u komunikaciji.

B1 srednji I nivo

Nivo se zasniva na maksimalnom usavršavanju i primenjivanju znanja iz francuskog jezika i konverzaciji. Tekstovi su složeniji, vokabular znatno proširen, komunikacija se sprovodi bez poteškoća.

Naši kursevi Francuskog jezika su predviđeni za kandidate uzrasta od 15 godina i starije. Svojim sadržajem i temama koje obrađuje polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa kulturom i tradicijom, navikama i karakteristikama naroda čiji jezik uče, kao i naroda koji ovaj jezik govore u drugim (frankofonim) zemljama sveta. Zatim da aktivno učestvuju na času u razgovoru sa profesorom i sa ostolima.

Posle svakog kursa kandidat polaže test o stečenom znanju i dobija sertifikat. Svim zainteresovanim polaznicima naših obuka omogućili smo polaganje za prestižni međunarodni sertifikat DELF 1 , priprema za DELF 2 i CEFP 1 de l Alliance francaise de Paris.

Read 3513 times Last modified on ponedeljak, 01 decembar 2014 19:23

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...