KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

ponedeljak, 31 maj 2010 17:22

Kursevi španskog jezika

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Obrazovni centar „ Sveti Sava“ organizuje i opšte kurseve španskog jezika sa ciljem približavanja španskog jezika i kulture hispanksih zemalja našim polaznicima. Kursevi traju 4 meseca sa ukupno 64 časa ( 2 puta po dvočas nedeljno). Nastava se odvija u malim grupama i ima za cilj razvijanje jezičkih sposobnosti polaznika ( razumevanje, izražavanje, čitanje i pisanje).
U nastavi jezika koristimo raznovrsne propratne materijale ( Internet, CD-ovi, časopisi) koji prate udžbenike priznatih izdavača kao što su Esepasa ili Difusion.
Na našim kursevima akcenat se stavlja na komunikaciju i na vokabular, i zato kroz nastavu podstičemo sve naše polaznike da komuniciraju, kako sa profesorom tako i sa ostalim polaznicima kursa.
Prema propisima novog Zajedničkog jezičkog evropskog okvira, kursevi su podeljeni na sledeće nivoe:

Početni nivo ( Nivel inicial)

Početni I ( A1)
Početni II ( A2)

Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih fraza. Polaznik zna da sebe predstavi i druge, da postavlja pitanja u vezi sa ličnim podacima i odgovara na njih ( mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje,.....)

Srednji nivo ( Nivel intermedio)

Srednji I ( B1.1)
Srednji II ( B1.2)

Polaznik je u stanju da sastavlja jednostavne i logičke testove na poznate teme. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da govori o temama koje su vezane za školu, posao, slobodno vreme itd.
Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja u zemljama španskog govornog područja.

Viši nivo ( Nivel superior )


Viši I ( B2.1)
Viši II ( B2.2 )

Polaznik je u stanju da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano na razne situacije. Zna da sastavi jasne tekstove na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi.

Napredni nivo ( Nivel avanzado)

Napredni I ( C1. + C1.2)
Napredni II ( C1.3 +C1.4)

Polaznik se izražava tečno i spontano bez većih napora. Može da razume širok spektar složenih, dugih tekstova i da iz njih izvuče suštinu. Koristi jezik na jednostavan i fleksibilan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe.

Na kraju kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat o završenom kursu na određenom nivou.


Read 2528 times Last modified on petak, 21 novembar 2014 19:41

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...