KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

ponedeljak, 11 april 2016 00:00

Kurs nemačkog jezika

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schritte International, nemačkog izdavača Hueber Verlag.

Cilj ove obuke je da osposobi polaznike kursa za komunikaciju u svakodnevnom situacijama, da učestvuju u razgovoru o opštim i poslovnim temama i da razumeju književne i novinske tekstove.

Po završetku jednog od niova kod nas u školi ste apsolutno spremni za polaganje na GETE institute.  

Obuka se izvodi u nivoima ( A1, A2,  B1, B2 I C1)

Udžbenici Schritte 1 i 2 vode do nivoa A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira.
Polaznik može da razume i upotrebljava poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Može da predstavi sebe i druge, da se sporazumeva na jednostavan način, ukoliko sagovornici govore polako i jasno i ukoliko su spremni da pomognu.

Posle završenog nivoa A1 polaznik ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 1. Njime se utvrđuje stepen znanja nemačkog jezika kod odraslih i širom sveta se sprovodi i ocenjuje prema jedinstvenim standardima.
Ispit Start Deutsh 1 dokumentuje prvi stepen – A1 – znanja nemačog jezika prema skali (od šest stepeni ) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru, a označava sposobnost elementarne upotrebe jezika.

Udžbenici Schritte 3 i 4 vode do nivoa A2 Zajedničkog referentnog evropskog okvira.
Polaznik može da razume rečenice i izraze koji se često koriste ( npr. Podaci o osobi, porodici, informacije o kupovini, radu, bližoj okolini), može da se sporazumeva u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima, jednostavnim sredstvima može da opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

Posle završenog nivoa A2 kandidat ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 2. On dokumentuje drugi stepen – A2 – znanja nemačkog jezika prema skali ( od šest stepeni) definisanoj u zajedničkom evropskom referentnom okviru.

Udžbenici Schritte 5 i 6 ( Zertifikatsband) vode do nivoa B1.
Polaznik može da razume glavne tačke razgovora kada se govori jasnim standardnim jezikom i kada se radi o poznatim stvarima u vezi sa poslom, školom, slobodnim vremenom itd., može da se snađe u većini situacija sa kojima se sreće na putovanjima u govornom području. Jednostavno i povezano može da se izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. Može da saopštava iskustva i događaje, da opisuje snove, nade i ciljeve i da daje kratka obrazloženja ili objašnjenja o planovima i pogledima.

Posle završenog nivoa B1 polaznik ima pravo da polaže ispit Zertifikat Deutsch.
Položenim ispitom za diplomu Zertifikat Deutsch ( ZD ) polaznik dokazuje da poseduje solidno osnovno znanje nemačkog govornog jezika, koje omogućava snalaženje u svim važnim svakodnevnim situacijama. Ovim ispitom, koji je priznat širom sveta, polaznik pokazuje da je ovladao bitnim gramatičkim strukturama i da sa razumevanjem može da učestvuje u razgovoru o situacijama iz svakodnevnog života. Takođe je sposoban da usmeno i pismeno predstavi sadržaje i razume tekstove sa temama iz svakodnevnog života.

Read 5020 times Last modified on ponedeljak, 11 april 2016 18:20

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...