KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Knjigovodstvo

Kurs izrade završnog računa

U saradnji  sa Privrednom  Kom...
Opširnije:

Kurs za vodjenje poslovnih knjiga

Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidat...
Opširnije:

U saradnji  sa Privrednom  Komorom OJ Cacak skola organizuje kurseve izrade zavrsnog racuna .Kursevi su namenjeni  knjigovodstveno  racunovodstvenim radnicima koji zele da strucno upotpune svoja znanja I primene ih u praksi.

 • Opsti  pojmovi o knjigovodstvu istorija zavrsnog racuna znacaj I svrha izrade ZR  odgovornost
 • Pripreme radnje kod izrade zavrsnog racuna
 • Popis osnovnih sredstava nekretnina,postrojenja I opreme,investicione nekretnine I bioloska sredstva
 • Popis osnovnih sredstava
 • Popis zaliha materijala,rezernih delova,alata I proizvoda,popis robe,gotovinskih ekvivalenata
 • I gotovine
 • Popis nedovrsene proizvodnje I gotovih proizvoda
 • Popis finasiskih plasmana,potrazivanja I obaveza
 • Popis ibaveza
 • Popis kod preduzetnika
 • Praktican rad sa pripremom za knjizenje
 • Obracun zarada
 • Ostale isplate
 • Akcije
 • Obracun  razlike u ceni
 • Kursne razlike
 • Obnova gradiva
 • Analiza rashoda I prihoda kontrola knjizenja
 • Porez  na dodatnu vrednost [PDV] Obracun proizvodnje klasa 9
 • Kontrola  glavne knjige pre popunjavanja obraszazavrsnog racuna
 • Formiranje finasijskog rezultata
 • Bilans uspeha
 • Bilans stanja
 • Statisticki aneks
 • Ostali obrasci
 • Zatvaranje racuna analitike I glavne knjige
 • Otvaranje pocetjog stanja za narednu godinu
 • Izrada zavrsnog racuna

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...