KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi računara

AutoCAD je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka. Obuka se izvodi u trajanju od 40 školskih časova i obuhvata AutoCAD 2D i AutoCAD 3D

AutoCAD je najpoznatiji i najviše primenjivan program firme Autodesk za izradu projektne dokumentacije u 2D projektovanju, namenjen inžinjerima i tehničarima svih tehničkih struka. Program kursa je namenjen da vas upozna sa osnovnim tehnikama korišćenja programa AutoCAD i savladavanjem istih. Izrada crteža i projekata. Priprema projektne dokumenatacije. Šrafiranje, kotiranje, unos teksta, rad sa blokovima i priprema za štampu. Primena programa AutoCAD u raznim oblastima tehničke struke u projektovanju: mašinstvo, arhitektura, građevinarstvo, GIS (geografski informacioni sistemi), elektrotehnika.

Projektovanje 3D modela Vam omogućava daleko kvalitetniju prezentaciju i vizuelazaciju vaših projekata. Upoznaćemo vas sa osnovnim metodama i načinima za kreiranje 3D modela. Naučićete kako se kreiraju i modifikuju prostorna tela (Solid Modeling) i površi (Surface Modeling). Prezentacija vaših prostornih modela korišćenjem alata za realnu prezentacju (visual styles, model walk and fly throughs, materials, and lighting). Rendering prostornih modela. Naučićemo vas kako da vaš prostorni model predstavite i štampate na papiru (DWF tehnologija), ili kako da ga prezentirate u elektronskoj formi.

 

 

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...