KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi računara

U našoj školi računara, u prijatnoj atmosferi u centru grada, sa timom iskusnih nastavnika možete pohađati obuku u osnovnim računarskim kursevima koja se obavlja prema ECDL standardima, tako da nakon obuke možete polagati ECDL ispite radi dobijanja ECDL sertifikata.
 
Šta je ECDL?
Evropska vozačka kompjuterska dozvola (European Computer Driving Licence ECDL) je međunarodno priznat sertifikat koji se dobija za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara. ECDL je priznat u 160 zemalja i preveden je na 32 svetska jezika. Sa preko 6 miliona učesnika, ECDL je najveći svetski sertifikat za korisnike kompjuterskih veština. Više o ECDL-u pogledajte na sajtu ECDL Fondacije .
 
Kako se stiče ECDL?
ECDL diploma stiče ce polaganjem testova u okviru sedam različitih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu:
 • Osnovni modul 1: Koncepti informatičkih tehnologija
 • Osnovni modul 2: Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima (Windows XP)
 • Osnovni modul 3: Obrada teksta (Word)
 • Osnovni modul 4: Tabelarne kalkulacije (Excel)
 • Osnovni modul 5: Baze podataka (Access)
 • Osnovni modul 6: Prezentacije (PowerPoint)
 • Osnovni modul 7: Informacije i komunikacije (Internet Explorer + Outlook Express)
 
Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core . 

ECDL Start sertifikata se dobija ukoliko kandidat položi četiri modula, a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam modula.

Zašto mi je potreban ECDL sertifikat?

 • ECDL je međunarodno priznata kvalifikacija koja Vam otvara vrata kod svih poslodavaca koji zahtevaju poznavanje rada na računarima.
 • ECDL sertifikat je potreban kako početnicima u svetu računara tako i naprednim korisnicima.
 • Početnici u toku obuke kreću od samih osnova rada računara i toku par nedelja stiču sva potrebna znanja za svakodnevno korišćenje računara kod kuće ili na poslu. Za par nedelja obuke polaznici koji ranije nisu imali kontakt sa računarom stiču potrebno znanje za dobijanje međunarodno priznate diplome.
 • Iskusni korisnici računara ECDL obukom i sertifikatom stiču napredna znanja, međunarodnu diplomu i omogućava im se dalja sertifikacija za napredne nivoe ECDL sertifikata.

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...