KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi računara

Dva programa iz Office paketa u jednom.

Naučite da kreirate relacionu bazu podataka uz pomoć Accessovih moćnih alata. Implementirajte je sa nekim programskim jezikom ili je koristite samostalno za skladištenje i pregled velike količine podataka.
Kreirajte prezentaciju Vaše firme u PowerPointu. Povežite slajdove animiranim efektima koji će animirati gledaoce dok budu uživali u Vašoj reklami.

MS Access je program koji o mogućava kreiranje baza podataka i cilj ovog kursa je da se polaznik osposobi za samostalnu izradu baze podataka.MS Access je alat za brzi razvoj poslovnih i komercijalnih aplikacija. U sebi obuhvata efikasnu bazu podataka, jako razvojno okruženje i programski jezik Visual Basic for Applications, koji je ne samo lak za učenje nego i izuzetno moćan. Pošto predstavlja deo softverskog paket Microsoft Office, nameće se kao logična nadgradnja onima sa znanjem MS Excel i željom da prave sopstvene aplikacije.

MS PowerPoint – izrada prezentacija” osposobljava polaznike da naprave prezentaciju nekog proizvoda, firme, predavanja, ideje. Ova moćna alatka predstavlja osnovno sredstvo klasične prezentacije, ali pomera granice tako da omogućava kreiranje prezentacije koja se automatski odvija u posebno definisanom tajmingu i omogućava neko reklamiranje bez učešća živog posrednika. PowerPoint se smatra nezaobilaznim i obaveznim alatom za obraćanje grupi korisnika i pojedincima u cilju prenosa neke informacije ili ideje.

Obuka traje ukupno 24 školska časa.

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...