KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi računara

Osnovni kurs računara (Windows, Word i Internet)
Namenjen početnicima u svetu računara - ljudi koji nisu radili do sada na računaru ili su radili malo i žele da ovladaju neophodnim osnovama rada na računaru.
Osnovni kurs računara obuhvata:
Windows
Upoznavanje  polaznika sa osnovnim terminima računarske tehnologije. Po završetku ovog dela obuke polaznici će naučiti
  • osnove rada u Windows operativnom  sistemu, 
  • rad sa prozorimaorganizovanje podataka, njihovo brisanje,
  • kopiranje i snimanje,osnovna podešavanja opcija u Windows-u,
Microsoft Word
Word je najpoznatiji program za obradu teksta, koji ima mogućnost rada i sa drugim objektima, što ga čini veoma praktičnim i jednostavnim za upotrebu pri izradu raznovrsnih dokumenata Program upoznaje polaznike sa unošenjem teksta, njegovim modifikovanjem, štampanjem, čuvanjem i prenošenjem teksta na drugi računar. Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:
  • kako da obrade tekst u Wordu,
  • da postave okvire i pologe, zaglavlje i podnožje u dokumentu,
  • da ubace fotografije, tabele, grafikone i druge objekte,
  • da koriste postojeće šablone,
  • da podese izgled stanica,
  • da podese opcije štampača i pripreme dokument  za štampu.
Internet i E-mail (Internet Explorer, Outlook Express)
Korišcenje globalne informatičke mreže Interneta i elektronske pošte predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. Polaznik ce naučiti kako se koristi Internet, kako brzo i lako pronaći potrebne informacije, kako se piše, šalje i prima elektronska pošta i još mnogo toga...

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...