KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi računara

Naučite da pravite profesionalne web sajtove. Nemojte da dozvolite da Vaši web sajtovi budu samo rezultat poznavanja tehnike izrade web prezentacija i intuicije ili smisla za dizajn. Kreiranje poslovno orijentisanih web sajtova ima svoja pravila kroz koja dobijate odgovor na pitanja: kako da odredite prioritete, izaberete prave tehnike u skladu sa potrebama klijenta, definišete strukturu poslovnog projekta. Kurs predviđa analizu, planiranje i izradu plana i projekta izrade sajta i samu realizaciju.

Obuka Web Dizajna u Obrazovnom centru "Sveti Sava" obuhvata učenje HTML5 i CSS3 tehnologija, neophodnih za kreiranje atraktivnih web sajtova i prezentacija. Cilj kursa je samostalna izrada web prezentacije od strane polaznika i osposobljavanje za dalji rad u ovoj oblasti. Kurs se izvodi u trajanju od 40 časova i detaljno obrađuje elemente HTML i CSS jezika kroz veliki broj primera, sa akcentom na njihovoj praktičnoj upotrebi u izradi web sajtova. Kao alati za rad sa HTML-om i CSS-om, koriste se programi Aptana Studio 3, Visual Studio Web Developer, Notepad, Notepad ++, kao i web browseri (Internet Explorer , Google Chrome, Mozilla . ), koji nam znatno olakšavaju pisanje i testiranje web stranica. Kurs obuhvata sledeće oblasti:

 • 01 DAN - Uvod HTML
 • 02 DAN - Uvod CSS
 • 03 DAN - Raspored html strane
 • 04 DAN - Rad sa pozadinama
 • 05 DAN - Kreiranje menija
 • 06 DAN - Rad sa fontovima
 • 07 DAN - Rad sa Web formama
 • 08 DAN - Kreiranje galerije slika
 • 10 DAN - CSS Pozicioniranje
 • 11 DAN - Rekapitulacija
 • 12 DAN - Video galerije
 • 13 DAN - Kreiranje kontakt forme
 • 14 DAN - Rad sa tabelama
 • 15 DAN - CSS3 opcije
 • 16 DAN - CSS Pseudo klase
 • 17 DAN - Java Script osnove & Jquery PlugIns
 • 18 DAN - SEO (Search Engine Optimisation)
 • 19 DAN - Osnove SQL programiranja
 • 20 DAN - Osnove dinamičkog web programiranja

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...