KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Konverzacijski kursevi su osmišljeni  tako da poboljšaju sposobnost komunikacije u svakodnevnim neformalnim situacijama i u poslovnom okruzenju. Polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju bilo u vidu dijaloga ili u vidu izlaganja na datu temu. Polaznici uglavnom poseduju pasivno znanje engleskog jezika, što je i najveći problem pri učenju. Sposobni su da razumeju ali ne i da se izjašnjavaju. Cilj konverzacijskih kurseva je aktivirati predhodno stečeno znanje diskusijom na neku od tema interesantnih i korisnih polaznicima, gde je uloga profesora svedena na trenera koji će pomoći polaznicima kada "zapnu" nudeći bolju reč ili strukturu.

Konverzacijski kursevi su koncipirani tako da traju ukupno po 36 sati. Nastava se izvodi dva do četiri puta nedeljno po jedan sat. Nivoi znanja potrebni za pohađanje ovih kurseva su B1, B2 i C1. Polaznici se pre obuke testiraju i na osnovu predhodno stečenog znanja raspoređuju u grupe.

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...