KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Kursevi stranih jezika

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schritte International, nemačkog izdavača Hueber Verlag.

Cilj ove obuke je da osposobi polaznike kursa za komunikaciju u svakodnevnom situacijama, da učestvuju u razgovoru o opštim i poslovnim temama i da razumeju književne i novinske tekstove.

Po završetku jednog od niova kod nas u školi ste apsolutno spremni za polaganje na GETE institute.  

Obuka se izvodi u nivoima ( A1, A2,  B1, B2 I C1)

Udžbenici Schritte 1 i 2 vode do nivoa A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira.
Polaznik može da razume i upotrebljava poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Može da predstavi sebe i druge, da se sporazumeva na jednostavan način, ukoliko sagovornici govore polako i jasno i ukoliko su spremni da pomognu.

Posle završenog nivoa A1 polaznik ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 1. Njime se utvrđuje stepen znanja nemačkog jezika kod odraslih i širom sveta se sprovodi i ocenjuje prema jedinstvenim standardima.
Ispit Start Deutsh 1 dokumentuje prvi stepen – A1 – znanja nemačog jezika prema skali (od šest stepeni ) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru, a označava sposobnost elementarne upotrebe jezika.

Udžbenici Schritte 3 i 4 vode do nivoa A2 Zajedničkog referentnog evropskog okvira.
Polaznik može da razume rečenice i izraze koji se često koriste ( npr. Podaci o osobi, porodici, informacije o kupovini, radu, bližoj okolini), može da se sporazumeva u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima, jednostavnim sredstvima može da opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

Posle završenog nivoa A2 kandidat ima pravo da polaže ispit Start Deutsch 2. On dokumentuje drugi stepen – A2 – znanja nemačkog jezika prema skali ( od šest stepeni) definisanoj u zajedničkom evropskom referentnom okviru.

Udžbenici Schritte 5 i 6 ( Zertifikatsband) vode do nivoa B1.
Polaznik može da razume glavne tačke razgovora kada se govori jasnim standardnim jezikom i kada se radi o poznatim stvarima u vezi sa poslom, školom, slobodnim vremenom itd., može da se snađe u većini situacija sa kojima se sreće na putovanjima u govornom području. Jednostavno i povezano može da se izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. Može da saopštava iskustva i događaje, da opisuje snove, nade i ciljeve i da daje kratka obrazloženja ili objašnjenja o planovima i pogledima.

Posle završenog nivoa B1 polaznik ima pravo da polaže ispit Zertifikat Deutsch.
Položenim ispitom za diplomu Zertifikat Deutsch ( ZD ) polaznik dokazuje da poseduje solidno osnovno znanje nemačkog govornog jezika, koje omogućava snalaženje u svim važnim svakodnevnim situacijama. Ovim ispitom, koji je priznat širom sveta, polaznik pokazuje da je ovladao bitnim gramatičkim strukturama i da sa razumevanjem može da učestvuje u razgovoru o situacijama iz svakodnevnog života. Takođe je sposoban da usmeno i pismeno predstavi sadržaje i razume tekstove sa temama iz svakodnevnog života.

 

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...